NakupniCentrum.cz

Prodej vchodových dveří, výroba interiérových dveří, renovace zárubní a dveří, starých, dřevěných, plastové vchodové dveře výprodej, dřevěné vchodové dveře akce, ceník

Interiérové i exteriérové dveře jsou nedílnou součástí každého domu či bytu a také významným prvkem každé místnosti. Výběr správných dveří rozhodně není jednoduchou záležitostí, neboť je podmíněn mnoha faktory.

Obzvláště specifické požadavky jsou kladeny na vchodové - exteriérové dveře. Úspěšný prodej vchodových dveří je zaručen tehdy, splňují-li dveře nároky na bezpečnost, odolnost vůči povětrnostním vlivům, tepelnou a akustickou izolaci a v neposlední řadě i design, který by měl být v souladu s celkovým řešením domu. Z hlediska úrovně bezpečnostních parametrů jsou dveře dle evropských norem klasifikovány do šesti bezpečnostních tříd. K dostatečnému zabezpečení běžného rodinného domku plně dostačují dveře 3. – 4. kategorie. Kvalitní bezpečnostní dveře obsahují tuhou kovovou konstrukcí a celoplošné oboustranné plechové krytí. Standardním vybavením jsou také rozvorové zámky do dveří, které zajistí dveře v několika bodech současně. Součástí by měla být i speciální zamykací vložka odolná proti odvrtání. Takto zajištěné dveře nejsou nikterak levné, vchodové dveře s těmito bezpečnostními prvky (odpovídajícími kategorii 3. – 4.) jsou však podmínkou uzavření pojistky pro případ krádeže, proto je tato investice nutná. Odbornou radu v oblasti bezpečnosti dveří by měla zákazníkovi poskytnout bezpečnostní agentura či specializovaná firma. Důležitým parametrem vchodových dveří je rovněž jejich tloušťka, která hraje roli nejen v bezpečnosti, ale také v tepelné izolaci. Tloušťka vyráběných dveří je u jednotlivých výrobců do jisté míry variabilní, pro rodinný domek se doporučuje tloušťka kolem 60 mm. S ohledem na oba výše uvedené důvody nejsou příliš vhodné venkovní dveře prosklené v celé své ploše, i když jsou pro mnoho spotřebitelů vzhledově přitažlivější. V případě jejich použití je nutné opatřit sklo speciální fólií. Mnohdy postačí i dveře prosklené jen částečně. Řešením je také osadit vchod dvojitými dveřmi, a to vnějšími prosklenými a vnitřními bezpečnostními.

Z pohledu tepelné a zvukové izolace je významný nejen materiál, z něhož jsou dveře zhotoveny, ale i provedení a samotné osazení. Především se nesmí vyskytovat škvíry mezi dveřním křídlem a zárubněmi. V zásadě se dnes uplatňuje především výroba plastových dveří, dále tradičních dveří ze dřeva, popřípadě z kovu. Použitý materiál by měl být samozřejmě v souladu s praktickými požadavky zákazníka, ladit by měl i s ostatními prvky v domě nebo bytě. Ohled je v případě exteriérových dveří nutné brát zejména na okna. Plastové dveře zachovávají tytéž výhody, jakými disponují plastová okna. Především mají plastové dveře výborné tepelně i zvukově izolační vlastnosti, dobře odolávají vlivům počasí. Zároveň je díky hladkému povrchu velice pohodlná i jejich údržba. Současně lze za nejlevnější řešení pokládat právě plastové vchodové dveře, ceník mnohých výrobců dokládá, že jsou plastová okna a dveře ve srovnání se dřevěnými výrazně levnější. Významnou předností plastu je i jeho dlouholetá životnost, proto není na rozdíl od dřevěných dveří tak častá nutnost renovace vchodových dveří a zárubní z plastu. Jistou nevýhodu PVC lze však spatřovat v nezbytné recyklaci v případě likvidace dveří. U řady spotřebitelů je však stále preferována výroba dveří z masívu, z lisovaných materiálů či dveře na bázi dřeva, které působí útulnějším dojmem než dveře z plastu či kovu. Dřevěný materiál však při nekvaitní povrchové úpravě představuje častější potřebu renovace zárubní a dveří. Rovněž v případě nesprávně ošetřeného kovového materiálu jsou renovace starých dveří nevyhnutelné po relativně krátké době. Ať už zákazník zvolí jakýkoliv materiál, bezesporu se vyplatí investovat do kvalitních, byť dražších dveří, neboť cenu levných dveří postupně navýší nemalé částky uhrazené za renovace dveří ceník přístupný na webových stránkách renovačních firem je toho důkazem. Ke zhlédnutí pak nabízí veškeré vchodové dveře, ať už plastové, kovové, či vchodové dřevěné dveře fotogalerie, která je dostupná na webových stránkách většiny výrobců. Často se také vztahují na plastové, kovové i dřevěné vchodové dveře akce, nebo je vyhlášen na dřevěné, kovové či plastové vchodové dveře výprodej, avšak tyto slevy se obvykle týkají již hotového zboží, které nemusí dokonale kopírovat požadavky daného domu či bytu. V případě exteriérových dveří se vzhledem ke všem výše uvedeným důvodům vyplatí investovat do dveří zhotovených na míru. Vchodové dveře lze navíc ozvláštnit mnoha esteticky poutavými prvky. Efektní jsou např. robustní venkovní kované kliky do dveří či ozdobně řešené mříže, které jsou současně možným faktorem bezpečnosti.

Zcela jinými požadavky zákazníka se řídí výroba interiérových dveří. Funkce interiérových dveří spočívá především ve vzájemném oddělení jednotlivých místností a v uzavření soukromí každé jedné místnosti. Z tohoto důvodu jsou kladeny nároky zejména na akustickou izolační schopnost dveří. Současně dveře dotvářejí design bytu. Variabilita designových provedení je zde skutečně široká, a to jak v možnostech nabízených systémů otvírání, tak v materiálovém řešení výplní. Tradičně jsou oblíbené plné vnitřní dřevěné dveře, velice úspěšný je však i prodej interiérových dveří skleněných. Výběr interiérových dveří by měl vždy být podřízen typu místnosti, jíž budou uzavírat. Pro větší bezpečí se vyplatí investovat do dražších dveří s protipožární ochranou.