NakupniCentrum.cz

Překladatelské služby, překladatelské firmy, soudní překladatelství a tlumočnictví, agentury, tlumočení cena, překlady z francouzštiny, španělštiny, italštiny

Požadavky na kvalifikovaného překladatele jsou skutečně vysoké. Než získá první zakázku k provedení překladu, musí absolvovat rozsáhlé a nelehké studium daného jazyka. Překladatelství a tlumočnictví je dost náročné a už při přijímacích pohovorech je na studenty kladeno spousta požadavků a nároků. Nejen vynikající znalost daného jazyka stačí. Také je zapotřebí dokonale znát reálie dané země, aktuální dění v oblasti všeobecného přehledu, pochopit kulturu daného národa, jeho zvyklosti, tradice, běžný život. Překladatel nebo tlumočník musí mít vynikající řečnické dovednosti, cit na jazyk, bohatou slovní zásobu, fantazii, logické myšlení a také vysokou dávku intelektu. Po ukončení studií překladatel / překladatelka nebo překladatel tlumočník získá překladatelský certifikát.
     Pokud jsme řadovým zákazníkem právě překladatelské firmy a překladatelské služby potřebujeme ke své práci, máme k dispozici dost velikou nabídku jejich služeb. Ať se již jedná o serióznost a jistotu při výběru některé překladatelské agentury ručící za svou práci jak mnohaletými zkušenostmi, tak maximální odborností překladatelů v ní pracujících. Překlady od agentur si můžeme nechat zhotovit hned v několika možnostech : ať v expresním termínu, většinou do 24 hod., nebo ve standardním termínu, či se soudním ověřením za speciální příplatek, kdy soudní překladatelství a soudní tlumočníci jsou v zakázce finančně náročnější. Každopádně vždy záleží na daném jazyku, rozsahu a odbornosti textu. Obecně je známo, že existuje více zakázek na např. překlady z angličtiny a němčiny, než například překlady z francouzštiny, španělštiny a italštiny. Samozřejmě, že také tlumočnické služby nejsou pozadu a tlumočníci z japonštiny a čínštiny, stejně jako tlumočníci mongolštiny mají o práci postaráno, byť jsou tyto jazyky více neobvyklými. Od toho se také odvíjí jak cena za daný překlad, tak termín vyhotovení. Ale vždy se jedná o nemalé finanční částky, které při zadání zakázky zaplatíme. Nicméně překlady z / do angličtiny nebo němčiny se u překladatelských firem objevují častěji a také více studentů má o tyto nejpoužívanější jazyky zájem. Ale ti exotičtější také nepřicházejí zkrátka. Zvláště v dnešní době, kdy je právě český trh a obchod více a více zaplavován zahraničními společnostmi pocházejícími z asijských zemí. Byť u těchto společností bývá obvyklé používat nejrozšířenější anglický jazyk, někdy je nutné dokumenty z mateřské společnosti nechat přeložit. Je důležité, aby měl daný překladatel jazykové zkušenosti v dané oblasti, kterou se dokument zabývá. Stává se např. u právnických dokumentů, že je překlad zhotoven příliš obecně a je zřejmé, že překladatel této specifické oblasti dostatečně nerozumí. V tom případě překladatelská práce ztrácí na kvalitě a úrovni poskytovaných služeb. A poté je ovšem docela problém přít se s překladatelskou agenturou o kvalitě zpracování, případně nové kalkulaci. Samozřejmě překladatelské agentury nabízí i korektury textů, kdy se především jedná o stylistickou a gramatickou korekturu, zejména určenou pro zakázky publikačního charakteru, www stránky nebo například o propagační materiály firem.
     Způsobů jak získat informace o překladatelských společnostech, jejich nabídkách, cenách a lokalitách působení je více. Většinou stačí do vyhledávače zadat např. hesla typu : překladatel brno, německý překladatel, překladatel praha, případně tlumočení cena. Pro příklad mezi nejznámější společnosti zabývající se překladatelskými a tlumočnickými službami v České republice patří : Skřivánek, Aspena, Viggen, Presto a Graficon.