NakupniCentrum.cz

Požární technika, prodej hasících přístrojů, ceník, protipožární ochrana, hasičská technika bazar, hasící přístroj 1kg, práškový, sněhový, požární hlásiče, protipožární čidla

Vznik požárů vyloučit nelze, ale pokud je včas zjistíme, můžeme případně zajistit evakuaci osob, zvířat a majetku.
     Požární technika nám může právě v takové situaci pomoci. Na výběr máme např. hasicí přístroje, jichž existují následující typy : práškový hasící přístroj – o objemu od 1 do 6kg, jsou pod stálým tlakem určené k hašení pevných hořlavých látek, hořlavých kapalin, plynů i zařízení pod elektrickým napětím, vodní hasící přístroj – bývá většinou o objemu 9l, je pod stálým tlakem a určen k hašení pevných hořlavých látek, zejména organického původu. Nesmí být použit na hašení požárů elektrických zařízení pod napětím a pro hašení alkalických kovů, např. hořčík, sněhový hasící přístroj, neboli hasící přístroj co2 – většinou o objemu od 2 do 5kg, naplňuje se kysličníkem uhličitým, určeno k hašení hořících kapalin, plynů i zařízení pod elektrickým napětím, vhodný pro trafostanice, kuchyně, laboratoře, sklady potravin, pojízdný hasící přístroj – má připevněná kolečka k mobilní manipulaci, vyrábí se práškové, naplněné kysličníkem uhličitým, pěnové, pěnový hasící přístroj – vyrábí se od 6 do 9l, je pod stálým tlakem, určený pro hašení pevných, hořlavých látek, hořlavých kapalin v počáteční fázi pro pevné hořící látky jako je dřevo, papír, plast, pneumatiky apod. a hořící kapaliny. Nesmí být použit na hašení požárů elektrických zařízení pod napětím a pro hašení alkalických kovů, např. hořčík, speciální – stálotlaký hasící přístroj – určený pro požáry jedlých tuků ve fritézách, vhodných do jídelen, pekáren, práškový hasící přístroj – o obsahu 12kg, k hašení alkalických kovů, např. hořčík, automatické hašení – kombinace hasicího přístroje, který lze běžně použít a stabilního hasicího přístroje, který automaticky při překročení 68ºC začne hasit do prostoru, kam směřuje tryska, halonové hasící přístroje – jsou pod stálým tlakem, od 2 do 6 kg, používají se k hašení kapalin a plynů i zařízení pod elektrickým napětím, vhodné pro elektronické zařízení, elektrické rozvaděče, sklady potravin. Samozřejmě existují i hasící přístroje do auta. Totiž hasicí přístroj auto, zařazen do sekce prodej hasicích přístrojů nebo hasící přístroje prodej v internetových prodejnách, není u běžných automobilů mezi povinnou výbavou. Určitě ale není ke škodě mít nějaký malý, např. hasicí přístroj 1kg ve vozidle. Pokud si pročteme a důkladně prohlédneme na hasící přístroje ceník, zjistíme, že se pohybují od 550Kč do 13000Kč. Je to na hasící přístroj cena moc vysoká ? A kolik stojí život, který pár stovkami zachráníme ?
     Dalším typem protipožární techniky jsou požární hlásiče (požární čidla), která nás mohou včas upozornit na případné nebezpečí. Jedná se o jednoduché zařízení, které obsahuje akustický poplachový signál. Existují ionizační, optické nebo tepelné protipožární čidla a cenově se pohybují v řádech stovek korun. Jiný typ protipožární ochrany jsou tzv. kovové protipožární dveře, které se řadí mezi požárně bezpečnostní zařízení. Jsou protipožárními uzávěry otvorů mezi jednotlivými požárními úseky.

Jiným typem, kde hasičská technika chrání, jsou tzv. protipožární nátěry dřeva. Nátěr je vystavený působení vysokých teplot, expanduje a karbonizuje. V procesu hoření vytváří na materiálu silnou nehořlavou tepelně izolující vrstvu, která způsobí určitou časovou prodlevu spolehlivě chránící materiál proti ohni a sálavému teplu.
     Každým rokem dochází v našich domácnostech k tisícům požárů, při nichž přijdou o život stovky lidí. Hlavním podílem na těchto požárech je lidská neopatrnost a nedbalost při vaření, kouření a manipulací s otevřeným ohněm. Zmírnit následky nám může právě protipožární technika. Zakoupit si ji můžeme jak ve specializovaných kamenných obchodech, nebo můžeme využít bazar hasičské techniky. Rovněž existuje i varianta, která pomáhá jak se službami v oblasti, kde protipožární ochrana hraje hlavní roli jako fyzická záchrana, tak v oblasti nákupu protipožární techniky. Toto zajišťuje výzbrojna požární techniky, na kterou se jakákoliv fyzická, či právnická osoba může obrátit.