NakupniCentrum.cz

Polystyrenové stropní desky, kazety, fasádní polystyren ceník, polystyrenové kuličky, stropní podhledy, extrudovaný polystyren, podlahový polystyren eps, lepidlo na polystyren, tvrzený, drcený

Polystyren je plast získaný polymerací styrenu. Polystiren je jedním z nejvíce používaných termoplastů, což jsou plasty, které při zahřívání měknou a stávají se tvarovatelnými. Vlastnosti typické pro polystyren jsou především vysoká schopnost elektroizolace a vlastnosti dielektrické. Polystyren nachází široké uplatnění v mnoha oborech, např. ve stavebnictví, chladírenství, ale i v odvětvích spotřebního průmyslu. Podle účelu použití se vyrábějí různé druhy polystyrenu, které se vzájemně liší použitou výrobní surovinou. Předně rozlišujeme polystyrén měkčeny a neměkčený, popřípadě tvrzený polystyren.

Měkčený, též foukaný či pěnový polystyren. Tento typ polystyrenu je tvořen strukturou s rozptýleným vzduchem. Jednotlivými stavebními jednotkami jsou v tomto případě drobné polystyrenové kuličky. Díky této struktuře má pěnový polistiren velmi nízkou tepelnou vodivost. Využívá se jako mechanický i zvukový izolační obalový materiál. Izolační schopnosti jsou navíc zachovány i ve vlhkém prostředí, proto lze pěnový polystyren zahrnout i do střešních konstrukcí (např. v podobě polystyrenové stropní desky) a hydroizolací. Rovněž nasákavost materiálu je poměrně nízká. Měkčený polystyren dokáže odolávat extrémně vysokým i extrémně nízkým teplotám, a to i při dlouhodobé zátěži. Pěnový polystyren má relativně stálé chemické vlastnosti, nepodléhá sublimaci, korozi ani jiným výrazným biologickým změnám. Měkčený polystyren je taktéž odolný vůči chemickým látkám rozpustným ve vodě a látkám neobsahujícím organická rozpouštědla. Výhodné je rovněž to, že nepředstavuje vhodnou živnou půdu pro bakterie, houby, plísně apod. V neposlední řadě je vyzdvihována i velmi nízká hmotnost pěnového polystyrenu, což je významné zejména pro minimální zatížení stavebních konstrukcí. Tato vlastnost je důležitá i pro polystyrenové desky fasádní či střešní polystyren. Díky prokázané zdravotní nezávadnosti materiálu je tento hojně využíván i v průmyslu potravinářském. Nejčastěji však slouží jako izolační materiál. Polystyrenové desky se však s ohledem na požární hlediska smí používat jen do výšky 9 m budovy. Od výšky 9 m se musí používat polystyren PSB se stupněm hořlavosti B. Moderní konstrukce využívají polistyren se samozhášecí úpravou. Toto výrazně zlepší požární bezpečnost, avšak z výše uvedeného vyplývá, že se nejedná čistě o nehořlavý polystyren. Sníženou hořlavostí by měl být vybaven i podlahový polystyren EPS montovaný do plovoucích podlah. Při teplotách 90° C a vyšších dochází ke smrštění a celkové změně tvaru. Tento materiál také není schopen dlouhodobě odolávat účinkům UV záření. Polystyrenové bednění z tohoto typu polystyrenu nevytváří ani dostatečnou bariéru pro hlodavce a hmyz, i přesto, že je pro tyto živočichy polystyren nestravitelný. Výrobky z pěnového polystyrenu (bloky, polystyrenové tvárnice, tvarovky, polystyrenové desky stropní, polystyrenové desky podlahové aj.) lze dále upravovat řezáním nožem, pásovou či okružní pilou, odporovým nožem, opracovávat frézou, bruskou apod. Dále lze zpracovávat polystyren cnc řezačkou, která je založena na řezání horkým dráte. Při připevňování polystyrénových materiálů je pak nutné používat taková lepidla na polystyren, která neobsahují rozpouštědla organického typu. Nejčastěji se dnes volí lepidla kaseinová, vodní disperzní lepidla, kostní klíh, lepidla na bázi asfaltu či pryskyřice, karboxymetylcelulóza. Kromě stavebního průmyslu se pěnového polystyrenu využívá i v odvětví spotřebním, k dekoračním účelům a pro potřeby květinářství se např. vyrábějí polystyrenové koule různého průměru.

Tvrzený, čili extrudovaný polystyren se vyrábí ze stejných surovin jako polystyren pěnový, výrobní postup je však odlišný. Vhled suroviny je na počátku granulatý, polystyren pak v závěrečném procesu své výroby prochází tzv. extruderem (tj. vytlačovací zařízení), jímž je polystyren po roztavení granulí a napěnění materiálu vlivem oxidu uhličitého dodáván na pás, kde je ještě formátována jeho tloušťka, délka a šířka. Získaný materiál disponuje vysokou pevností v tlaku a minimální nasákavostí, rovněž tepelně izolační vlastnosti jsou velmi dobré. Jedním z nejmodernějších materiálů je extrudovaný polystyren XPS, jehož hlavní výhoda spočívá v tom, že ho není třeba chránit vodotěsnou izolací. I životnost extrudovaného polystyrenu je značná. Stejně jako pěnový polystyren nepodléhá extrudovaný polystyren hnilobě, neboť nepředstavuje vhodné prostředí pro existenci mikroorganismů. Mohou se v něm však uhnízdit drobní hlodavci a hmyz. Pro zvýšení kvality materiálu musí být tento povrchově ošetřen. Např. pro ochranu polystyrenu před hlodavci se polystyren opatřuje pletivem (např. pozinkovaným) či tahokovem, což je speciální kovová mřížovina. Širokou paletu využití nacházejí také polystyrenové desky s hliníkovou folií či fólií z PVC aj. Ve stavebním průmyslu se extrudovaný polystyren objevuje v různé podobě prakticky ve všech částech domu. Např. polystyrenové podhledy platí v současné době za moderní řešení interiéru. Vyrábějí se nejen polystyrenové stropní kazety, ale i polystyrenové lišty a rozety. V případě konkrétního provedení polystyrenové stropní lišty či stropní kazety polystyren v současné době nabízí mnoho ozdobných alternativ. Polystyrenové stropnice a lišty mohou např. představovat imitaci dřeva apod. S tvrzeným polystyrenem se setkáváme i ve spotřebním průmyslu, zhotovují se z něho např. obaly na CD, videokazety, nejrůznější kuchyňské lisované předměty, např. kelímky, struhadla, misky atd.

Seznam všech výše uvedených výhod polystyrénového materiálu, ať už měkčeného či tvrzeného, je třeba ještě doplnit o výhodu relativní cenové dostupnosti materiálu. Ceny se samozřejmě u jednotlivých druhů materiálu liší, záleží na tom, zda se jedná o běžný pěnový polystyren, desky s další speciální úpravou či fasádní polystyren, ceník je obvykle vypracován ve vztahu k 1 m3 materiálu. V zásadě však lze polystyren označit za stavební řešení s téměř nejnižšími pořizovacími náklady. Poměrně často jsou navíc vyhlášeny na běžný či speciálně upravený, např. fasádní polystyren akce, např. výprodeje skladových zásob, které konečnou cenu materiálu ještě výrazně snižují.