NakupniCentrum.cz

Levné kotoučové pily na dřevo, levná pásová pila na dřevo, ruční pila na palivové dřevo, štípačka dřeva, koza, stojan na řezání dřeva, štípače

Dřevo se v současné době používá k nejrůznějším účelům, z čehož vyplývají i různé požadavky na používanou techniku. V tomto článku se zaměříme především na pilařství a některé další techniky zpracování dřeva.

K základnímu vybavení patří ruční pila na dřevo. Pily můžeme rozdělit podle několika hledisek:

1) Podle ozubení rozlišujeme:

a) Pily s malými zuby – používají se pro tvrdá dřeva.

b) Pily s velkými zuby pro měkká dřeva.

c) Pily s nesouměrným ozubením (tj. výrazněji sešikmeným v jednom směru) jsou určené pro řez v jednom směru.

d) Pily se souměrným ozubením umožňují vedení řezu v obou směrech.

2) Podle konstrukce lze rozlišit:

a) Pily „ocasky“ – vsazené pily – jedná se o pily vhodné hlavně pro řezání rostlého dřeva, prken, fošen, dřevotřískového materiálu apod., lze s nimi provádět hrubou práci a i velmi dlouhé řezy. Pro jemnou práci se ocasky příliš nehodí, neboť jsou kvůli nepříliš zpevněnému hřbetu velmi pružné. Pro zpracování čerstvého dřeva se doporučuje pila opatřená teflonovou úpravou, která chrání pilu před působením vlhkosti.

b) Čepovka – pila s typicky tenkým listem a jemným ozubením. Zanechává velmi čistý řez, z tohoto důvodu nachází uplatnění při řezání drobných materiálů a překližek.

c) Děrovka – pila s výrazně úzkým hřbetem, který se zužuje směrem ke konci pily. Umožňuje vést zakřivené řezy. Je rovněž vhodná pro řezání v těžko dostupných místech.

d) Lupénková pila – pila sloužící k vyřezávání zakřivených tvarů v překližkách, sololitech a dýhách.

e) Rámové pily s možností výměnných pilových listů – univerzální pily, do nichž lze vsadit pilové listy různé šíře a ozubení. Ruční pily samozřejmě patří mezi levné pily na dřevo. Práce s touto nejlevnější variantou má však přirozeně největší nároky na čas.

Široké uplatnění nachází také pásová pila na dřevo. V současné době se nevyrábí jen pásové pily na dřevo, nýbrž lze s jejich pomocí efektivně zpracovávat i kov keramiku a jiné materiály. Ostří pásové pily je představováno rovným ozubeným kovovým plátem (pásem). Pohyb pásu zajišťují dvě kola umístěná ve vertikální poloze.

Tradiční a dodnes využívané jsou také kotoučové pily na dřevo (lidově cirkulárky či okružní pily). Sestávají se z kotouče - ozubeného kovového disku a poháněcího systému, který zajistí pohyb disku. Levná kotoučová pila na dřevo je konstruována v ručním provedení. Dražší a prostorově náročnější jsou pak pily stacionární v provedení stojanovém. Okružní mechanismus využívá i pila na palivové dřevo. Ta se dnes navíc vyrábí i v kombinaci s dopravním pásem, který usnadní proces uskladňování dřeva.

Neocenitelnou pomoc při zpracování dřeva na topení poskytne kromě pily také štípačka na dřevo. Štípačka nahrazuje práci se sekerou. Nejlevnější štípačka dřeva však na rozdíl od sekery vyjde přibližně na 3 000,- Kč. Štípačky s vysokým výkonem pak až na 15 000,- Kč a více. Vysoká investice je ale vykoupena zárukou snadné, pohodlné a především bezpečné práce. Na malé špalky postačí horizontální štípačky na dřevo s výkonem od čtyř tun. Výkon stojanových štípaček je až pětinásobný a používá se ke zpracování větších špalků. Některé štípačky jsou navíc vybaveny čtyřhranným štípacím klínem, což výrazně urychluje práci, neboť není nutné štípat půlky zvlášť. Hydraulický štípač dřeva je navíc z hlediska obsluhy velmi nenáročný. Do štípacího korýtka se jednoduše vloží špalek, stiskne se spínač a zbytek již zajistí hydraulika. Štípačka pracuje buď na elektrický pohon nebo s pomocí naftového generátoru. Nevýhodou je omezená délka špalku. Proto je nutné pořídit si i pilu či sekeru, kterou upravíme špalek tak, aby odpovídal požadavkům korýtka.

Další důležitou technikou pro úpravu dřeva jsou frézy, které slouží k obrábění a hoblování dřevěných i nedřevěných materiálů. V současné době se vyrábí několik typů fréz, jmenujme např. frézy čelní, kazetové, kotoučové, stopkové frézy na dřevo či na kov aj. Dále se pro úpravu dřeva používají hoblovací nože, speciální nože na dýhu a jiná elektrická i neelektrická zařízení, jejichž bližšímu popisu se v tomto článku nebudeme věnovat.

Pro bezpečnou práci se dřevem je rovněž nezbytné zajistit si kvalitní podmínky. Abychom předešli úrazu, je mimo jiné nutné, aby opracovávané dřevo bylo ve stabilní poloze. Jako podpěra dobře poslouží koza na řezání dřeva. Nároky na bezpečnost však lépe splňuje stojan na řezání dřeva, který je opatřen ochranným krytem. Dále je potřebné dodržovat všechny bezpečnostní zásady, které by výrobce měl uvádět v rámci příbalové informace – tzn. např. nosit brýle a jiné ochranné pomůcky.

V závěru ještě připomeňme, že dřevo jako přírodní materiál podléhá poměrně rychlým změnám i celkové zkáze a jeho životnost tedy není trvalá. Z tohoto důvodu se doporučuje dřevo po zpracování ihned ošetřit vhodnou metodou, která životnost dřeva prodlouží. Předně se jedná o metody chemického charakteru – tzn. ošetření fungicidními a insekticidními přípravky. Moderním postupem je tlaková impregnace dřeva. Tlaková impregnace se provádí v tlakových nádržích, z nichž se po naložení dřevem odčerpá vzduch a do vzniklého vakua se vstřikne účinná látka. Tato metoda je zárukou dlouholeté ochrany proti škůdcům a povětrnostním podmínkám. Je vhodná pro namáhané dřevo – tj. např. dřevo v trvalém kontaktu s půdou, dřevo určené k oplocení či jako stavební materiál.