NakupniCentrum.cz

Digitální mikroskop prodej, školní mikroskop pro děti, prodám mikroskop Meopta, kapesní mikroskop Olympus, dětský mikroskop Bresser, elektronové mikroskopy Nikon, Zeiss, Arsenal

Mikroskop či také drobnohled slouží k pozorování objektů nepatrných rozměrů. Skládá se jednak z mechanických částí – podstavec, stojan a stolek, jednak z osvětlovacích částí – zdroj světla, kondenzor, clona a v neposlední řadě z optických částí, což je centrovaná optická soustava složená z objektivu a okuláru, tedy spojných čoček. Objektiv je umístěn blíže pozorovanému předmětu a jeho pomocí je vytvářen reálný, zvětšený a převrácený obraz zkoumaného předmětu, jež se promítá mezi ohnisko okuláru a okulár. Tento obraz je pak pozorován okulárem, což je výstupní zobrazovací soustava umístěná blíže oku pozorovatele, která zde zastupuje funkci lupy. Obraz jím vytvořený je zdánlivý a zvětšený. Objektiv a okulár se vzájemně liší ohniskovou vzdáleností (tj. vzdálenost čočky od ohniska), a to tak, že ohnisková vzdálenost objektivu je mnohem menší než ohnisková vzdálenost okuláru. Pro charakteristiku vlastností mikroskopu jsou důležité dva pojmy:

1) Rozlišovací schopnost mikroskopu – tj. minimální vzdálenost dvou bodů objektu, které se ještě zobrazí jako navzájem oddělené.

2) Úhlové zvětšení – tj. podíl součinu konvenční zrakové vzdálenosti (d) a vzdálenosti obrazového ohniska objektivu a předmětového ohniska okuláru () a součinu ohniskové vzdálenosti objektivu (f1) a ohniskové vzdálenosti okuláru (f2) – tedy γ = (d*)/(f1*f2). Maximální užitečné zvětšení závisí na rozlišovací schopnosti objektivu. Laboratorní a badatelské optické mikroskopy dosahují zvětšení až 2000x a jsou určeny pro pozorování velice tenkých preparátů nejčastěji v podobě řezů tkání umístěných mezi krycím a podložním sklíčkem.

Školní mikroskop má pak obvykle zvětšení pětkrát menší, dosahuje tedy zvětšení až 400x, které plně pokrývá potřeby základoškolské mikroskopie. Mezi oblíbené produkty patří také dětský mikroskop. Přestože mikroskop pro děti nabývá zvětšení až 900x, rozlišovací mez je velice malá, proto nelze získat kvalitní ostrý obraz. Jako inteligentní hračka však plní svou funkci dokonale.

Pro účely inspekce povrchu (např. identifikace plísní v oboru veterinářství, včelařství apod.) se vyrábí kapesní mikroskop, jehož zvětšení se pohybuje v rozmezí 30x – 100x. Díky vysoké rozlišovací schopnosti je však kvalita obrazu značná. Velmi kvalitní pozorování pod několikanásobně vyšším zvětšením umožňuje elektronový mikroskop. Elektronový mikroskop pracuje na obdobném principu jako mikroskop světelný. Funkci fotonů zde však přebírají elektrony a optické čočky jsou nahrazeny čočkami elektromagnetickými. Zásadní roli zde hraje skutečnost, že vlnové délky urychlených elektronů jsou několikanásobně menší než v případě fotonů. Protože mezní rozlišovací schopnost mikroskopu závisí na vlnové délce použitého záření podle vztahu a = (0,61)/(n.sin ), je rozlišovací schopnost elektronového mikroskopu ve srovnání se světelným mnohanásobně vyšší.

Dalším prostředkem moderní techniky je stereo mikroskop, který umožňuje pozorování vzorku v trojrozměrném pohledu, pomocí dvou oddělených optických cest. Mezi nejdůležitější charakteristiky stereo mikroskopu patří velká hloubka ostrosti a vysoká pracovní vzdálenost, následkem toho je ale možné zvětšení jen asi desetkrát nižší než u běžných mikroskopů, tj. cca 20x. Tyto mikroskopy se používají ke studiu povrchu materiálů.

Popularitě se dnes i mimo vědeckou veřejnost těší také digitální mikroskop či USB mikroskop, který se připojuje na počítač pomocí USB portu. Zvětšení se u většiny produktů pohybuje do hodnot 500x. Toto zařízení je vhodné např. pro účely výuky, soudní potřeby, vyšetřování místa činu, lékařství, dále kontrolu výtisků a textilií, šperkařství, identifikaci sériových čísel produktů apod.

Podle hodnot parametrů se samozřejmě řídí i pořizovací cena mikroskopu. Pro názornost uvádíme v tomto textu kompletní aktuální přehled cen, za něž lze pořídit mikroskopy Arsenal, které patří k nejkvalitnějším značkám. Žákovské mikroskopy: do 5000,- Kč. Studentské a stereoskopické se skokovým zvětšením: 5000 – 20000,- Kč. Laboratorní, stereoskopické se zoomem a videomikroskopy: 20000 – 40000,-Kč. Laboratorní binokulární, badatelské, inverzní metalografické, laboratorní technické, videomikroskopy, digitální fotomikroskopy: 40000 – 80000,- Kč. Fluorescenční, inverzní biolobické, polarizační, digitální fotomikroskopy: 80000,- Kč a více. Zárukou kvality jsou také mikroskopy Bresser, mikroskopy Zeiss či mikroskopy Nikon. V poměru cena-kvalita rovněž dobře obstává mikroskop Olympus, mikroskop Meopta či Ednet mikroskop. Za výhodnější ceny nabízí i velmi kvalitní mikroskop bazar s optickou technikou. Není ovšem nutné pátrat po takto zaměřeném speciálním bazaru, mnohé mikroskopy jsou nabízeny v anoncích či smíšených internetových bazarech, nejvíce odkazů poskytne vyhledávač pod heslem »prodám mikroskop«. Taktéž se vztahuje na optické zboží, tedy i mikroskop, prodej prostřednictvím internetových obchodů, které rovněž mnohdy nabízejí výhodnější ceny než specializované kamenné obchody. On-line můžete za příznivé ceny objednat mikroskop i přímo od výrobce, který navíc často poskytuje i služby odborné rady po internetu.