NakupniCentrum.cz

Laboratorní potřeby a zařízení, laboratorní sklo prodej, laboratorní měřící přístroje, vybavení zubní laboratoře, vybavení chemické laboratoře

K základnímu vybavení chemické laboratoře patří zejména laboratorní sklo, tedy byrety, kádinky, nálevky, pipety a mikropipety, odvážky, tyčinky, zkumavky apod. Společnost Technosklo s.r.o. patří k  nejprestižnějším českým výrobcům specializovaným na technické a laboratorní sklo, prodej produktů této zančky je široce rozšířený i v zahraničí. Výsledkem více než padesátileté tradice společnosti jsou speciální sklářské technologie, které byly vyvinuty na vlastních vývojových pracovištích firmy. Díky vysoké kvalitě používaných borosilikátových trubic, kapilár a tyčí využívají veškeré vyráběné vybavení zubní laboratoře a obecně veškeré zdravotnické laboratoře, vybavení dále nachází uplatnění i v laboratořích školních, dále v potravinářství, textilním průmyslu a průmyslu automobilovém. Laboratorní potřeby jsou zhotovovány ze dvou typů skel, a to sodnodraselného a borosilikátového. Sodnodraselné sklo disponuje dobrými chemickými i fyzikálními vlastnostmi. Je vhodné pro takové laboratorní pomůcky, které musí odolávat vlivu chemického prostředí či rozdílům teplot krátkodobě. Ze sodnodraselného skla jsou vyráběny především pipety. Z hlediska chemických a fyzikálních vlastností se jako lepší materiál na výrobu vybavení laboratoří jeví sklo brorosilikátové (borokřemičité). Toto sklo je schopné odolávat i dlouhodobému působení chemických látek. Taktéž ho lze vystavit vysokým teplotám. Pro tyto vlastnosti lze borosilikátové sklo používat i pro výrobu odměrného skla a laboratorního skla, které tyto vlastnosti vyžaduje, tj. např. kádinek apod. Při působení kyselin a vody na borosilikátové sklo se na jeho povrchu postupně vytváří neporézní vrstva silikagelu, která má inhibiční účinky na další působení okolního prostředí. Tvorbě silikagelu brání pouze kyselina fluorovodíková a horká kyselina fosforečná. Při působění zásaditých látek na povrch borosilikátového skla dochází k minimální erozi povrchové vrstvy v rozsahu několika mikrometrů povrchové vrstvy.

Pipety jsou kalibrované skleněné trubice sloužící k přesnému odměření menšího objemu kapaliny. Plní se nasáváním kapaliny ústy. Také se používají automatické pipety, což jsou laboratorní měřící přístroje ovládané pomocí tlačítka pístu. Pipety se vyrábějí ve dvou podobách, a to tzv. pipety nedělené a pipety dělené. Nedělené pipety jsou určeny k dávkování jmenovitého objemu udaného na štítku pipety. Nedělené pipety s kapacitou objemu do 100 ml vyrábí firma Technosklo s.r.o. ze sodnodraselného skla. Nedělené pipety o objemu 200 ml pak z borosilikátového skla. Dělenými pipetami lze dávkovat libovolný objem v rozsahu daného objemu pipety. Pipety se vyrábějí ve dvou třídách přesnosti, a to A s čekací dobou 15s a B bez čekací doby.

Dalším produktem firmy Technosklo s.r.o. jsou mikropipety, což jsou přístroje určené k pipetování velmi malého objemu roztoků. Jsou založeny na obdobném principu jako injekční stříkačky pro velmi malé objemy kapalin, ale pro snadnější manipulaci je objem nastavován pomocí mikrometrického šroubu. V nabídce společnosti Technosklo s.r.o. jsou pipety na Türkův roztok, sedimentační pipety, kapilární mikropipety podle Sahliho a mikropipety kapilární podle Bürkera.

Byreta je skleněná trubice využívaná především v laboratorní praxi taktéž k přesnému odměřování kapalin. I byrety jsou vyráběny z borosilikátového skla. Dělení stupnice je v mililitrech či ve zlomcích mililitrů. Některé byrety mohou být ještě opatřeny Schellbachovým pruhem, což je úzký modrý pruh přetištěný širším bílým pruhem, který je umístěn na trubici proti natištěné stupnici a usnadňuje tak orientaci na stunici. Byrety jsou stejně jako pipety vyráběny ve dvou třídách přesnosti, a to A s čekací dobou 30s a B bez čekací doby. V nabídce Technoskla s.r.o. jsou byrety v rovném provedení a s rozšířeným kalichem a automatické byrety podle Pelleta.

Mezi další produkty společnosti patří kádinky v nízkém a vysokém provedení, zkumavky s rovným a kulatým dnem, tyčinky otavené nebo tyčinky s lopatkou, různé typy nálevek a odvažovaček. Dále se firma specializuje na výrobu laboratorních chladičů, které jsou zhotovovány v několika základních variantách - chladič podle Liebiga, chladič podle Allihna, chladič spirálový podle Dimrotha. V nabídce jsou také pístoventilační dávkovače, destilační přístroje, různé kohouty a ventily. K produktům vyráběným pro potřeby zdravotnických laboratoří patří baňky na červené krvinky a baňky na bílé krvinky, oční kapátka a kojenecké lahve na odsávání mateřského mléka a zařízení na filtraci očních kapek. Široká je také nabídka skla technického, Technosklo s.r.o. se zaměřuje na výrobu hustoměrů, skleněných výrobků pro testování v potravinářském průmyslu, výrobků pro textilní přístroje, doplňků pro akvaristiku aj. Současně zhotovuje a dodává Technosklo s.r.o. i lustrová ramena a jiné lustrové komponenty.

Další společností orientovanou na laboratorní sklo a laboratorní techniku, která úspěšně působí na českém trhu je firma Helago-CZ s.r.o. Jmenujme také sklárny Kavalier. Dlouhodobým dodavatelem laboratorního skla je i firma Ipl - laboratorní potřeby a zařízení, či společnost Litolab s.r.o.