NakupniCentrum.cz

Teplovzdušná kamna na dřevo, zplynovací kotle na dřevo, kamna na uhlí a dřevo, tuhá paliva, kotle na dřevoplyn, na pelety, na olej, elektrická akumulační kamna Emko, Aeg

S rostoucími cenami za energii se zároveň zvyšuje zájem o alternativní možnosti vytápění a paliva. Možná proto uvažujete o tom, že koupíte pro váš dům kamna nebo kotel, který využívá nějaké méně finančně náročné palivo.

K tomu abyste mohli zvolit vhodná kamna nebo kotel, musíte nejprve zvážit možnosti a potřeby vašeho domu a zamyslet se nad účelem, který by kamna měla naplňovat.

Důležité je zejména rozhodnout jestli by kamna měla být hlavním zdrojem tepla nebo sloužit jen jako doplňkové nebo dekorační vytápění. Od toho se musí odvíjet nejen výkon kamen, ale také jejich druh a design.

Mezi nejužívanější druhy kamen patří kamna na tuhá paliva (kamna na uhlí a dřevo, peletová kamna), kamna na olej, kamna na biolíh a ekonomicky výhodná elektrická akumulační kamna. Nejlevnějším palivem je ale dřevo. O jeho ekonomické, ale také ekologické výhodnosti tedy nemůže být sporu. Dřevo je nejvhodnějším palivem pro kamna, jejichž funkce je hlavně dekorativní. Kamna na tuhá paliva obvykle slouží jako kamna na uhlí i dřevo, tyto dvě paliva můžete tedy kombinovat. Moderní a ekologický způsob vytápění je spalování biomasy.

Kamna na dřevoplyn nevyužívají klasické hoření, ale nejprve zde dochází ke zplynování biomasy a následnému hoření vzniklého plynu. Výhodná jsou také kamna na pelety. Pelety vznikají při zpracování dřeva z odpadních pilin, které jsou následně stlačovány do malých válečků. Pelety jsou výhodnější než klasické dřevo z důvodu jejich malé velikosti, která zajišťuje snadnou skladovatelnost a přesnější dávkování. Kamna na peletky umožňují regulovat vytápění přesně podle aktuální potřeby a přinášejí tak velkou úspornost.

Variantou pro klasická kamna na dřevo a uhlí představují tzv. teplovzdušná kamna na dřevo. Tato kamna začnou místnost vytápět okamžitě, což je jejich hlavní předností oproti klasickým uzavřeným topidlům. Teplovzdušná kamna také umožňují rovnoměrnější vytápění místnosti a rozvod tepla do dalších prostor vašeho domu. V kategorii elektrického vytápění jsou nejvyužívanější ekonomická akumulační kamna. Jejich princip spočívá v magnezitovém jádru, které se vyhřívá v době levného tarifu elektřiny (v noci) a nashromážděné teplo je poté za pomoci ventilátoru rozváděno po domě. Tato kamna se využívají zejména v místech, kde není zaveden plyn, prostředky vydané za vytápění jsou potom s plynovým srovnatelné.

Akumulační kamna mohou naplňovat i estetickou funkci, oblíbená jsou například akumulační kachlová kamna, která mohou svým tradičním designem vhodně doplnit interiér vašeho domu nebo chaty. U nás můžete zakoupit například akumulační kamna Emko, Dimplex nebo Aeg. Akumulační kamna Emko stojí zhruba od 10 000 do 16 000 a ceny se liší podle výkonu. Levné akumulační kamna mají obvykle výkon 2000 nebo 3000 W, na vytopení větších prostor budete potřebovat kamna s výkonem větší než je 4000 W.

Vybíráte-li pro vytápění kotel, budou otázky, které si musíte před koupí položit, stejně jako u kamen. Tedy jak velké jsou prostory, které budete vytápět a jaké palivo bude pro vás nejvýhodnější. Nejoblíbenější kotle, řadící se mezi kotle na tuhá paliva, jsou tzv. zplynovací. Jako palivo je využívané nejčastěji dřevo. Zplynovací kotle na dřevo pracují na principu tlakového zplynování dřeva. To znamená, že dřevo nejprve zuhelnatí a následně zcela zplynovatí a tento plyn je poté spalován za vniku tepla. Výhodou je snadná regulovatelnost výkonu kotle. Naopak nevýhodou je vyšší cena oproti klasickým kotlům na pevná paliva, která se dají pořídit i za cenu nižší než je 20 000 korun. Cena zplynovacích kotlů se pohybuje okolo 50 000 Kč.