NakupniCentrum.cz

Skládací hliníkové žebříky výprodej, profi, hobby, hliníkové schody akce, prodej hliníkové schůdky Safety, Alve, Baumax

Koupě žebříku není tak snadná, jak se na první pohled může zdát, neboť výběr je široký a otázek mnoho. Obecně vzato, nejvhodnější žebřík by měl v rámci možností sloužit k téměř univerzálnímu použití, měl by být lehký a skladný a manipulace s ním by měla být co nejsnadnější. Žebřík dokonale splňující všechny tyto nároky však neexistuje. Nejširší spektrum použití zaručují tzv. kombinované žebříky - nejlépe trojdílný kombinovaný žebřík, který lze přestavět ve štafle, výsuvný žebřík a výsuvné štafle. V této verzi je vyráběný např. trojdílný hliníkový žebřík Alve. V nabídce jsou však i žebříky výsuvné, lanové, kloubové, teleskopické, žebříky kombinované s lešením aj. Při výběru žebříku je vždy nutné uvážit několik faktorů, a to, k jakému účelu bude převážně používán a v jaké maximální výšce se ze žebříku bude pracovat. Dále je nutné zamyslet se nad tím, kde bude žebřík skladován a v neposlední řadě se rozhodnout, kolik peněz je možné do žebříku investovat.

Předně je potřeba vymezit materiál, z něhož bude kupovaný žebřík zkonstruován. V současné době jsou pro své výhodné vlastnosti preferovány především žebříky hliníkové, prodej je však nadále úspěšný i v případě žebříků dřevěných. Hliníkové žebříky jsou oblíbené zejména pro svou lehkost a snadnou manipulovatelnost, taktéž stabilita je jejich velkou předností. Hliníkové žebříky navíc na rozdíl od dřevěných nevyžadují téměř žádnou údržbu.

Rovněž je nutné ujasnit si, zda budeme vybírat žebřík v provedení tzv. hobby či profi. Jedním z nejvýznamnějších kritérií popisujících kvalitu žebříku je jeho hmotnost, tedy druh nosného profilu. Hliníkové hobby žebříky využívají profil svařovaný. Svařovaný profil je vyráběn z válcového plechu a může být slabší, tím pádem i levnější. Z důvodu této finanční výhodnosti se často objevují hobby hliníkové žebříky v akci. Obdobně jsou vyhlašovány i na hliníkové schody akce, které výrazně snižují původní cenu, neboť i schody jsou u většiny výrobců vyráběny na principu svařovaného profilu. V případě schůdků či kratších žebříků (např. hliníkový žebřík 2x8) však není svařovaný profil přílišnou nevýhodou ve smyslu funkčnosti a bezpečnosti a žebřík i schůdky mohou bez problémů sloužit svému účelu. Svár je viditelný jen při pohledu zevnitř, neboť profil je zvenku přeleštěný, proto se také tyto žebříky jeví jako velmi lesklé. Technologii bezešvého protlačovaného (taženého) profilu uplatňují profi žebříky hliníkové. Materiál, který se používá při tomto způsobu zpracování má odlišné vlastnosti, a to zejména vyšší pevnost. V případě, že je u profi žebříku aplikován svařovaný profil, musí být tloušťka stěny větší než u hobby žebříku. Profi žebříky jsou konstrukčně lépe uzpůsobeny statickému zatížení. Výrobní náklady jsou v případě profi žebříků výrazně vyšší, proto se vztahuje na profi jedno, dvou či trojdílné hliníkové žebříky sleva méně často než na hobby žebříky nižší kvality. Další rozdíl mezi hobby a profi provedením spočívá v tom, že hobby žebříky mají vzdálenost příček 25 cm a kvalitnější profi žebříky v rozmezí 28 - 30 cm. I z tohoto důvodu se mnohdy vztahuje na rovné i skládací hliníkové žebříky výprodej, který se týká pouze typů se vzdáleností příček 25 cm, což je vzdálenost z hlediska účinnosti žebříku méně výhodná.

Dalším důležitým kritériem při koupi je délka žebříku. Pro práci v malých výškách se mohou lépe než žebřík hodit kratší žebříky či dokonce jen hliníkové schůdky. Schůdky obvykle vyrábějí stejné firmy jako firmy vyrábějící žebříky. Mezi spotřebiteli jsou oblíbené např. hliníkové schůdky Alve či hliníkové schůdky Safety. Rozhodující pak není skutečná délka žebříku, ale tzv. opěrná výška, která určuje délku svislé kolmice z místa, do kterého žebřík dosáhne, opřeme-li jej pod úhlem asi sedmdesáti stupňů. Např. opěrná výška pětimetrového žebříku je přibližně čtyři sta devadesát centimetrů. Pro práci v např. pětimetrové výšce postačí koupit žebřík o opěrné výšce čtyř až čtyř a půl metru, neboť při práci na žebříku lze ještě rukou dosáhnout až jeden metr nad poslední příčku žebříku. Délka žebříku je také posuzována ve vztahu k počtu příček. Evropská norma povoluje vzdálenost jednotlivých příček v rozsahu 25 - 30 cm. Z důvodu různého rozsahu příček je tedy možné, že např. hliníkový žebřík 3x9 může u jednoho výrobce měřit pět metrů a u jiného může být o půl metru i více delší. Je také možné, že hliníkový žebřík 3x10 a hliníkový žebřík 3x11 či hliníkový žebřík 3x12 od různých výrobců můžou dosahovat téměř shodné délky.

Dalším důležitým parametrem je délka příčlí, tedy šířka žebříku. U hobby provedení se nejčastěji setkáváme s rozměry v rozsahu od třiceti pěti do čtyřiceti dvou centimetrů.

Hliníkové žebříky se dnes dají sehnat prakticky kdekoliv. Ve specializovaných obchodech, v železářstvích, prostřednictvím e-shopu. Rovněž má v nabídce hliníkové žebříky Baumax, Hornbach a řada dalších supermarketů. Ve velkoobchodech Vám však mnohdy pro nedostatečnou informovanost o zboží neposkytnou odbornou radu. V tomto ohledu je proto lepší zakoupit žebřík v menším obchodu.