NakupniCentrum.cz

Astronomické dalekohledy Bresser 10 30 60, dalekohled Nikon 10x50, amatérské astro dalekohledy Sakura, hvězdářské dalekohledy bazar, prodej, monokulární dalekohledy Fomei, recenze

Dalekohled je optické zařízení sloužící k pozorování vzdálených předmětů. Rozlišujeme dva základní typy optických dalekohledů: 1) Reflektory – používají zrcadlový objektiv. 2) Refraktory – mají objektiv čočkový.

Keplerův, takzvaně hvězdářský dalekohled, a Galileiho, jinými slovy pozemský či holandský dalekohled jsou typem refraktorů, tedy čočkových dalekohledů. Keplerův dalekohled se sestává z objektivu a okuláru, přičemž obě tyto čočky mají spojný charakter. Délka dalekohledu (l) je vyjádřena jako součet ohniskové vzdálenosti objektivu (f1) a okuláru (f2), tedy l = f1 + f2. Ohnisková vzdálenost objektivu (f1) musí být vždy větší než ohnisková vzdálenost okuláru (f1). Úhlové zvětšení Keplerova dalekohledu je definováno vztahem: γ = f1/ f2. Galileiho dalekohled taktéž využívá pro konstrukci objektivu spojnou čočku s velkou ohniskovou vzdáleností, na rozdíl od Keplerova dalekohledu je zde však okulárem rozptylka. Vzniklý obraz je přímý, neskutečný a zvětšený. Délka dalekohledu je dána vtahem l = f1 - f2, zvětšení je pak určeno jako γ = f1/f2. Principu Galileiho dalekohledu využívají např. divadelní dalekohledy.

Mezi reflektory, čili zrcadlové dalekohledy řadíme dalekohled Cassegrainův, v němž jsou paprsky soustředěny do okuláru pomocí malého vypuklého zrcadla, a dalekohled Newtonův, jenž obsahuje zrcadlo rovinné, které odráží paprsky do okuláru.

Pojem astronomické dalekohledy je vyhrazen pro dalekohledy určené k pozorování hvězd. Tyto dalekohledy, ať už se jedná o amatérské astro dalekohledy či složitější profesionální dalekohledy obrovských rozměrů umístěné v hvězdárnách, využívají jak zrcadlovou, tak čočkovou konstrukci. Obě technologie mají své výhody i nevýhody. Astronomický dalekohled typu refraktoru má teoreticky nejméně optických vad, rovněž obrazová kvalita je v porovnání s reflektory vyšší. U všech refraktorů se však objevuje určitý stupeň barevné vady, která je patrná jako modrá či fialová aura okolo jasných objektů. Zrcadlový systém je oproti čočkám oproštěn od barevné vady. Taktéž zorné pole refraktorů je ve srovnání s reflektory menší. Naproti tomu značná nevýhoda reflektorů spočívá ve vadě nazývané koma, což znamená, že obrazy hvězd na okraji zorného pole jsou zkresleny do podoby malých komet. Nároky na údržbu, seřízení a opravy dalekohledů typu reflektorů jsou vyšší, neboť citlivá zrcadla často podléhají oxidaci a možnost průniku prachových částic do optického systému je zde snazší kvůli u mnoha modelů otevřenému tubusu. Objektiv refraktoru je ve srovnání se zrcadly zase více náchylný k orosení. Cenově výhodnější jsou dalekohledy zrcadlové.

V současné době je trh zahlcen množstvím známých i neznámých druhů a značek dalekohledů různých cen, což v tomto případě koupi a prodej dalekohledů spíše znesnadňuje. Nejdůležitějším kritériem pro zákazníka by měl být průměr objektivu. Dostupné recenze dalekohledů se většinou shodují na tom, že v poměru ceny a kvality je ideálním dalekohledem pro začátečníka zrcadlový dalekohled newtonova typu. Vhodný je např. dalekohled Vanguard. Uplatnění na českém trhu nachází i německý výrobce Bresser. Při výběru výrobce společnosti, u níž dalekohled zakoupuji, je kromě ceny také dobré zvážit, zda zajišťuje daná firma specializovaná na hvězdářské dalekohledy prodej, montáž i servis, a zda se tedy na ně v případě jakéhokoliv problému mohu obrátit. Vedle obchodů s novými optickými přístroji nabízí také kvalitní, avšak výrazně levnější hvězdářské dalekohledy bazar. S využitím bazarových služeb on-line, coby registrovaný uživatel snadno koupím i prodám hvězdářský dalekohled pro začátečníky i profesionální astronomy. V případě začátečníků je však vhodnější poradit se o technickém stavu daného dalekohledu s odborníkem.

Ještě více je přesycen trh s klasickými dalekohledy určenými k běžnému užití. Pro pozorování přírody jsou např. vhodné vodotěsné dalekohledy Nikon Monarch. Díky úpravě proti zamlžování lze tyto dalekohledy uplatnit téměř v jakýchkoliv klimatických podmínkách, stejně jako dalekohled Nikon 10x50 CF WP, který je rovněž vodotěsný. Zárukou kvality jsou rovněž dalekohledy Zeiss, které jsou vyráběny v mnoha podobách, např. se speciální úpravou pro noční vidění a vidění za ztížených podmínek, se stabilizátorem obrazu apod. Potřebám myslivosti také dobře vyhovuje dalekohled Yukon pro noční vidění. Neméně oblíbený je mezi myslivci dalekohled Eschenbach a dalekohled Steiner. V případě této značky je zajištěn výběr z mnoha modelů. Také dalekohled Sakura má podle slov výrobce téměř univerzální použití pro turisty, cestovatele, jachtaře apod. Pro volný čas je vhodný i dalekohled Braun firmy Hama, zpestření rodinného výletu spolehlivě zajistí i binokulární či monokulární dalekohledy Fomei. Pro zajímavou cenu je dodnes často poptáván i ruský dalekohled, či dalekohled jiných východoasijských značek. Kvalita těchto přístrojů je pro rekreační účely ucházející. Mezi spotřebiteli jsou úspěšné i výrobky německé firmy Bresser. 10-30 x 60 jsou pak nejčastější parametry zoomu v současnosti vyráběných dalekohledů.