NakupniCentrum.cz

Bezpečnostní agentura, soukromá detektivní kancelář, detektivní služba, bezpečnostní agentury Praha, Brno, detektivní informační služba

V současném světě bohužel neustále narůstá kriminalita a vzájemná nedůvěra mezi lidmi. Z tohoto důvodu a zároveň důvodu nedostatečné důvěry policii ze strany veřejnosti jsou zabezpečovací systémy a veškeré ostatní služby v oblasti zajišťování bezpečnosti osob i majetku velmi vyhledávané.

Zabezpečovací systémy sloužící k ochraně majetku mohou nabývat dvojí podoby, a to mechanické a elektronické. Mezi mechanická zařízení pro ochranu domu patří v první řadě bezpečnostní dveře. Evropské normy klasifikují dveře do šesti bezpečnostních tříd. Podle informací od nejmenované bezpečnostní agentury Praha plně dostačují k zabezpečení běžného rodinného domu či bytu dveře z kategorie 3. – 4. Tyto jsou také častou podmínkou uzavření pojištění pro případ krádeže. Dveře 5. – 6. kategorie jsou pak vyžadovány ve speciálních budovách, tj. např. v bankách, obchodech apod. Kvalitní bezpečnostní dveře jsou vybaveny tuhou kovovou konstrukcí a celoplošným oboustranným plechovým krytím, využívá se rozvorový zámek, dveře jsou zajištěny v několika bodech. Standardem by měla být i speciální zamykací vložka odolná proti odvrtání. Odbornou radu při výběru vhodných dveří by měla zákazníkovi poskytnout kvalitní bezpečnostní agentura, která současně zajistí jejich montáž a vystaví certifikát o bezpečnosti dveří pro pojišťovnu. Bezpečnostní firma by měla zajistit i veškerou ostatní ochranu domu či bytu v souladu s požadavky dané pojišťovny – tzn. mříže do oken (pevné, nůžkové, rolovací), bezpečnostní fólie – tj. polyesterové filmy nalepené na vnitřní straně vnějšího skla, odolávají úderům i velmi ostrými nástroji (sekerám, kamenům apod.), případně předokenní rolety. Dále je možné zvolit z řady elektronických zařízení. Jedná se vlastně o nejrůznější signalizační zařízení a detektory, které informují optickou nebo akustickou cestou o narušení střeženého objektu. Po vyhodnocení signálu dojde dle typu zařízení buď ke spuštění poplašného zařízení, nebo k vyslání signálu majiteli objektu či přímo pultu centrální ochrany a příslušná bezpečnostní služba zajistí okamžitý výjezd zásahové jednotky. Služby pultu centrální ochrany jsou v ČR poměrně rozšířené i v menších okresech, nenabízí je však všechny bezpečnostní agentury – Brno, Praha a větší města mají napojený pult centrální ochrany přímo na městskou policii, v menších městech operují soukromé agentury. Uplatnění v ochraně objektů nachází i videotechnika. Objekt je pak chráněn zabezpečovacím zařízením a současně monitorován kamerovým systémem. Zabezpečovací zařízení informuje majitele o narušení objektu (např. prostřednictvím internetu) a ten si pak na internetu či mobilním telefonu může okamžitě přehrát, co se v objektu děje.

Mimo ochranu domů zprostředkovávají bezpečnostní agentury i ochranu automobilů, ať už se jedná o instalaci nejrůznějších elektronických zařízení typu alarmů, či hlídání automobilů prostřednictvím satelitního systému. Bezpečnostní agentura rovněž zajišťuje bezpečný transport cenných předmětů a peněz, fyzickou ostrahu objektů a další vybrané činnosti.

Jiné agentury se specializují čistě na pátrací a detektivní služby. Rozsah služeb každé detektivní agentury je odlišný. V zásadě však zajišťují osobní ochranu klienta či osob jím určených, fyzickou ochranu objektů a majetku všeho druhu, opatřování důkazů a znaleckých posudků pro soudní líčení. Žádaná detektivní služba je i pořizování fotodokumentace a videozáznamů o pohybu dané osoby, taktéž jsou detektivní kanceláře schopné i velmi detailní lustrace určených osob. Hojně využívaná je i detektivní informační služba týkající se sledování partnera klienta v případě podezření na nevěru. Soukromá detektivní kancelář dále provádí pátrání po osobách a majetku určených klientem. Detektivní agentura může být rovněž nápomocná při řešení pohledávek a vyklízení neprávem obývaných prostor. Detektivní informační služba zná rovněž cesty ke zjištění, zda má klient odposloucháván mobilní telefon, taktéž je soukromá detektivní kancelář schopna provést kontrolu a očistu prostoru, o němž klient soudí, že je odposloucháván či jinak neprávem monitorován.

Nástrojů bezpečnosti je tedy v současné době k dispozici poměrně velké množství. Jak již bylo řečeno, se vzrůstající kriminalitou se i služby v oblasti bezpečnosti značně rozpínají. Ceny jsou samozřejmě podřízeny stupni ochrany a kvalitě užité techniky. Funkce zabezpečovacích zařízení je přirozeně především preventivní, a v mnohých případech se může investice jevit dokonce jako zbytečná. Přesto jsou náklady na provoz bezpečnostního zařízení obvykle daleko nižší než možná nejen finanční cena škody při krádeži nebo jiném poškození majetku klienta. Jedná-li se navíc o bezpečnost života a zdraví člověka, je cena nevyčíslitelná.